top of page

ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՅՔԵՐՈՒՄ (SMM)

Սոցիալական կայքերը կազմակերպությունների մարքեթինգային ակտիվության հիմնական գործիքներից մեկն են:  

Կազմակերպությունների, ապրանքանիշերի ներկայությունը սոցիալական կայքերում դարձել է անհրաժեշտություն:  Սոցիալական կայքերում (Google+, ВКонтакте, Twitter, Youtube, Instagram և այլն) կազմակերպություններին տրվում են արդյունավետ գործիքներ` իրենց լսարանը ստեղծելու և նրանց հետ կապ պահպանելու համար:

          Մենք տեղական բիզնես ներկայացուցիչներին առաջարկում ենք իրենց կազմակերպության կորպորատիվ էջի ստեղծում սոցիալական կայքերում՝ Google+, ВКонтакте, Twitter, Youtube, Instagram, TripAdvisor:

Մասնավորապես. խմբերի, կորպորատիվ էջերի և պրոֆիլների ստեղծում և ղեկավարում, միջոցառումների և հաղորդագրությունների հրապարակումներ, գովազդային արշավներ (գովազդային  արշավը  սոցիալական  ցանցում  իրականացվում  է  կոնկրետ  թիրախներին, հատուկ ռազմավարության մշակմամբ, որն ապահովվում է լավագույն արդյունք) և այլն:

Մեր ռեսուրսների օգնությամբ մենք կստեղծենք Ձեր ծառայությունների, միջոցառումների և ապրանքների համար թիրախային լսարան և արդյունավետ ներկայացման միջոցներ:

Մենք կմշակենք կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ ռազմավարություն` ելնելով Ձեր բիզնեսի և թիրախային լսարանի առանձնահատկություններից։ Մեր ծառայություները ներառում են․

  • Կազմակերպության ապրանքատեսակների կամ  ծառայությունների հետազոտություն,

  • Կորպորատիվ էջերի, խմբերի և պրոֆիլների ստեղծում, թիրախային լսարանների մշակում,

  • Տեքստերի մշակում, տարածում,

  • Վիդեո և գրաֆիկական կոնտենտ,

  • Ծրագրային միջոցների ներդրում,

  • Գովազդային արշավներ,

  • Խաղարկությունների կազմակերպում,

  • Ամսական կատարված աշխատանքների վերլուծություն:

bottom of page